Geplaatst op Geef een reactie

Bijzondere regeling bij aanrijding kinderen

fiets

Beweging is voor kinderen van groot belang. Daarnaast is de fiets een van de belangrijkste vervoersmiddelen in Nederland. Niet zo gek dus dat kinderen al op jonge leeftijd leren te fietsen. Het is gezond en noodzakelijk voor vervoer naar school en/ of hobby’s.

Nederland is een van de landen met de meeste en veiligste fietspaden. Een fietsongeval met een kind komt dan ook relatief weinig voor. De kans op letsel door een hondenbeet is voor een kinderen dan ook aanzienlijk groter dan letsel als gevolg van een verkeersongeval. Maar zelfs als een kind een aanrijding op de fiets overkomt, dan wordt het kind door de wet extra goed beschermd tegen letselschade.

Artikel 185 Wegenverkeerswet

Artikel 185 Wegenverkeerswet beschermt voetgangers en fietsers tegen aansprakelijkheid bij verkeersongevallen. Om een beroep te kunnen doen om op dit artikel, iemand als fietser aangereden zijn door een motorvoertuig. Bijvoorbeeld als een fietser wordt aangereden door een auto of een scooter.

Is een kind op de fiets aangereden of als voetganger op het zebrapad aangereden, dan houdt artikel 185 Wegenverkeerswet in dat er altijd recht is op een schadevergoeding.

Uiteraard moet de letselschade betaald worden als een kind als fietser aangereden is en de auto of scooter een verkeersfout heeft gemaakt. De volledig letselschade dient dan vergoed te worden door de aansprakelijke partij.

Maar stel als uw kind zonder te kijken op de fiets of als voetganger oversteekt en de automobilist of scooterrijder geen verwijt gemaakt kan worden? In beginsel is deze persoon dan niet aansprakelijk te stellen. Artikel 185 van de Wegenverkeerwet lost dit op.

Kinderen tot 14 jaar

Op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet krijgen kinderen tot 14 jaar namelijk altijd 100% van de letselschade vergoed. De toedracht van het ongeval speelt daarbij geen enkele rol. De verzekeraar van het motorvoertuig moet alle letselschade van de fietser vergoeden. Het betreft dan zowel de materiële letselschade als het smartengeld.

Er is bij kinderen tot de leeftijd van 14 alleen dan geen recht op een letselschadevergoeding bij opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van het kind. In de praktijk doet deze situatie zich echter zo goed als nooit voor. Kinderen tot 14 jaar ontvangen derhalve zo goed als altijd een volledige letselschadevergoeding bij een aanrijding door een motorvoertuig.

De bovenstaande regel staat bekend als de 100% regel omdat kinderen altijd 100% van de letselschade na een aanrijding vergoed krijgen.

Kinderen vanaf 14 jaar

Kinderen vanaf 14 jaar en volwassenen kunnen ook een beroep doen op artikel 185 van de Wegenverkeerswet. De regeling is alleen iets minder gunstig en staat bekend als de 50% regel.

De 50% regel houdt in dat kinderen vanaf 14 jaar en volwassenen ook altijd recht hebben op een letselschade vergoeding als er een aanrijding is met een motorvoertuig. Is er sprake van een verkeersfout van het motorvoertuig, dan wordt de schade van het aangereden kind volledig vergoed. Verleent het kind geen voorrang op wordt er door rood licht gereden? Dan nog ontvangt het letselschade slachtoffer een schadevergoeding van ten minste 50%.

In sommige gevallen kan er, ondanks eigen schuld, zelfs recht zijn op een letselschade vergoeding van 100%. Dit is het geval indien er aanspraak gedaan kan worden op de billijkheidscorrectie. Dit is met name het geval bij ernstig letsel met een hoge schade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *